martes, 19 de abril de 2011

12345678910

1 bon dia es trobaren 2 amics un poc es3sats:

- 4balles 5se ganes és pre6 tindre 7...

- Doncs jo, moltes vegades em sent un poc 8...

- Però, i quan acabes què!? Et sents com 9!

- Home! Home! jo me senc quasi 10!